The Webman
Phone the Webman

082 349 3700

SOSIALE MEDIA
Dit is baie onwaarskynlik dat enigiemand die sosiale media sal gebruik om iets by jou te koop.

Tog gebruik feitlik almal die sosiale media om inligting te bekom.

Om deel te wees van hierdie poel van inligting wat deur sosiale media versprei word moet jy 'n aktiewe deelnemer wees.

Daar is verskeie verskillende sosiale media platforms, elkeen met sy eie geur, styl en gebruikers. Jou tipe besigheid en/of jou teikenmark sal bepaal watter platform(s) jy moet oorweeg.

Waar jou webblad, in meeste gevalle, hoofsaaklik statiese inligting bevat is die teenoorgestelde waar met betrekking tot die sosiale media. Om die voordele te benut is dit baie belangrik om 'n aktiewe deelnemer te wees. Teenwoordigheid sonder deelname het geen waarde nie.

Kontak my gerus vir meer inligting. My advies oor die sosiale media is sonder verpligting.

Tuisblad | Dienste | Kontak My | Voorwaardes

thewebman.co.za