The Webman
Phone the Webman

082 349 3700

HOSTING
"Hosting" (verskoon, maar ek soek nog na 'n goeie Afrikaanse naam hiervoor) is een van daardie noodsaaklike dinge wat in die agtergrond van elke webblad gebeur, en nie altyd baie goed verstaan word nie.

In werklikheid 'n eenvoudige proses. Ons moet 'n webblad iewers op 'n rekenaar plaas waar die wêreld dit kan sien. Dit is ook 'n komplekse proses wat liefs in die hande van spesialiste gelaat word.

Die algemene gebruik is dat die koste van 'hosting' direk in lyn is met die volume data wat op die rekenaar gestoor word en die volume verkeer wat dit genereer.

Ek beskik nie oor rekenaars waarop 'hosting' gedoen word nie. Ek het wel toegang tot heelwat spasie op sodanige rekenaars wat deur spesialis maatskappye bedryf word. Met onderlinge ooreenkomste kan ek webtuistes op een van verskeie rekenaars plaas, welke een ookal geskik is vir jou webtuiste.

Die pryse wat ek vra is baie kompeterend, hoofsaaklik omdat dit nie my primêre bron van inkomste is nie. Daar is ook geen verpligting om webtuistes wat ek skep op enige van hierdie diensverskaffers se rekenaars te plaas nie.

Ek sal graag 'n domain naam registreer en/of Hosting namens jou reel. Ek doen dit met die verstandhouding dat jy hierdie inligting en voorwaardes gelees het en verstaan.

Tuisblad | Dienste | Kontak My | Voorwaardes

thewebman.co.za