jou berader

Placeholder Picture

Hierdie is 'n voorbeeld van 'n webtuiste.
Die webtuistes wat ek maak word gewoonlik geskep binne 'n Bootstrap of Foundation raamwerk met die gebruik van CoffeeCup en soms ook ander hulpmiddels.

 This is an example website.
I create websites within a Bootstrap of Foundation framework and make use of tools from CoffeeCup and sometimes from others.